Rizikové kácení a prořez stromů

Kácení stromů

 • Jsme vybaveni a vyškoleni pro bezpečné pokácenístrom stromu. Pomocí stromolezecké techniky či jeřábu strom doslova rozebereme tak, aby nedošlo k žádným škodám. Kácíme stromy v blízkosti budov, elektrických vedení apod.
 • Pokácený strom dle přání odvezeme, nebo naporcujeme na kusy.
 • Pokud si nejste jisti, zda je strom nutné kácet, vše s Vámi zhodnotíme a navrhneme další možná řešení.
 • Poradíme, zda je nutné žádat o povolení ke kácení, pomůžeme s případným podáním žádosti na příslušném úřadu. Viz také sekce ke stažení.

Cena kácení stromů se odhaduje z fotek či po osobní návštěvě, jelikož přítomnost různých překážek může (ale nemusí) často zkomplikovat práci. Příkladem takových překážek jsou budovy, lampy, plot atd.

Máme certifikaci ETW (European Tree Worker), která zaručujeETW logo odbornost naší péče o stromy – Rizikové kácení stromů, prořezávání stromů, výsadba stromů a další. Máme několikaletou praxi v péči o stromy v Čechách i zahraničí. Známkou kvality naší práce je pro nás především spokojenost našich zákazníků. Na veškeré rizikové kácení jsme řádně pojištěni.

Postup Kácení

 • Po osobní, telefonické nebo emailové domluvě se na strom přijedeme podívat. Zhodnotíme veškeré možné překážky, které by mohly kácení stromu ztěžovat – Plodnice dřevokazných hub na stromě nebo v okolí stromů, praskliny na stromě, el. vedení, zavlažování, budova, mobiliář, ostatní rostliny, cenný majetek atd. Na základě toho zvolíme techniku kácení.
 • Pokud je v okolí stromu dostatek místa – pokácíme jej najednou celý ze země (tzv. klasické kácení stromů). Pro hladký průběh kácení se na vrchol stromu nainstaluje lano, kterým se při samotném kácení strom táhne a jistí, aby se pokácel určeným směrem.
 • Pokud se strom nedá pokácet klasickým kácením rovnourizikove ze země, je třeba pokácet jej po částech (tzv. rizikové kácení stromů lezeckou technikou). Nainstalujeme si na strom stromolezecké lano, vyšplháme nahoru a strom postupně odřezáváme, až z něj zbyde kus, který je již možné pokácet opět klasickým kácením ze země. Lehčí variantou rizikového kácení je, pokud se přímo pod stromem nenachází nic důležitého a kácené větve se dají volně řezat a házet na zem. Těžší variantou rizikového kácení je, pokud větve se větve musí spouštět speciálním vybavením na rizikové kácení stromů (lana, kladky, „hupcuk“, popruhy, spouštěcí mechanismy a další).
 • Pokud je strom v katastrofickém stavu a zplosina2 bezpečnostních důvodů se na něj nedá vylézt, ke kácení použijeme vysokozdvižnou plošinu nebo jeřáb (tzv. rizikové kácení stromů jeřábem). Tato verze kácení je cenově nejnákladnější a používá se v případech, kdy není možné kácení stromu lezeckou technikou.

Prořez stromů

Udržovací řezy stromů

 • Zdravotní řez stromů řeší větve s ohledem na jejich perspektivu a bezpečnost. Odstraněním suchých, nakažených, nemocných, křížících se nebo v budoucnu jinak nežádoucích větví se strom viditelně prosvětlí.
 • Bezpečnostní řez stromů je levnější varianta zdravotního řezu. Odstraníme bezprostředně nebezpečné – suché, nemocné, nalomené a přetížené větve, bez ohledu na budoucí růst.
 • Redukční řez stromů slouží k Symetrizaci koruny, odlehčení koruny, redukci od objektů atd. Jen odborník je schopen provést redukční řez co možná nejšetrněji.

 Výchovný řez stromů

 • Postaráme se o Vaše stromy již od výsadby. Výchovný řez stromů je esenciální pro správnou budoucí architekturu a perspektivní růst. Výchovným řezem lze předejít nákladnějším a destruktivnějším řezům již vzrostlých stromů. Ve své podstatě se jedná o zdravotní řez mladého stromu.

Řez ovocných stromů

 • Vypěstujeme zdravou korunu ovocného stromu, stejně jako provedeme každoroční udržovací řez. Cílem řezu ovocných stromů je zdravá (dobrá forma, provzdušněnost) koruna. I několik let neudržované ovocné stromy se dají v jistých mezích zachránit.

Řez památných a starých stromů

 • U ošetřování památných stromů je obzvlášť nutné individuální řešení každého jedince.  Cílem ošetření je zlepšení vitality stromu a co nejdéle prodloužit jeho kulturní, historickou a ekologickou funkčnost. Je nutné dbát na to, že starý prohnilý strom je jedinečných domovem pro nespočet dalších organismů.

Hlavový řez a ostatní speciální řezy stromů

 • Moderní, a pro někoho kontroverzní, pojetí řezu stromů. Přírodě blízkým Řezem se věrohodně napodobí přírodní vlivy (ulomené větve po bouřce apod.). Tím se nenaruší přirozený vzhled stromu a může se tím i posílit funkce stromu jako biotopu (vznik dutin pro ptactvo, rozklad dřeva pro hmyz a houby a mnoho dalších). Provádí se jen v ojedinělých případech.